Tuesday, December 29, 2009

ಮುಂದಿರುವ ದೇವರಾ ಚಿತ್ತಾ..

ಅಶ್ವತ್ಥರು ಅಸ್ತಂಗತ... ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ಹೀಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಲದಿದ್ರೂ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ಬದುಕಬೇಕಾದವರು ಅಂತ ಭಾವಗೀತೆ ಆಸ್ವಾದಿಸಿ ಬಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಸುಳಿದಿರೋ ವಿಚಾರ.. ಆ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದಾಗಿನಿಂದ ಇದೇ ಸಾಲು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಾಗ್ತಿದೆ..., " ಮಲಗಿರುವ ಕೂಸು ಮಲಗಿರಲಿ ಅಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನದು ದೇವರಾ ಚಿತ್ತ.... ". ಹಾಡಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಕೇಳುಗನ ಮನದಲ್ಲಿ, ಗುರುವಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಹಾಡುಗಾರನ ಮನದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ನೆಲೆಯೂರಿರೋ ಜೀವ. ಅಶ್ವತ್ಥರ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯ ನಕಲು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕಷ್ಟವೇ.. ಅಶ್ವತ್ತರ ಹೆಸರು ಎಂದಿಗೂ ಚಿರಾಯು...
ಕೇಳಿದ ಹಾಡುಗಳನ್ನೇ ಆಗಲಿ, ಅವರ ಸಿರಿ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರದೇನೋ ಹರುಷ, ಸಾಲಿನಾ ಭಾವಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ಅರ್ಥ...

idiots

had been to 3 idiots wid lots f expectations ofcourse, coz it ws picked frm Chethan bhagat's 5.someone. here is where u can see all high held Rajkumar hirani's mild yet strengthy work to make us live wid the movie, laughing, wetting r eyes, n the very nxt moment giggling again with the very next dialogues. Aamir kamaal has worked out superb n i bet that everyone who's out f theatre humms the song, zoobi doobi zoobi doobi fr sure.....
a wonderful experience n meant to b watchd wid ur 'closely-held-to-heart' friends. dont hesitate to LAUGH OUT HARD in the movie n scream ALL IS WELL!!

Monday, December 21, 2009

My frst day of job

There ws more of a sigh of relief than a glad smile coz it ws too late to start my career. Thanx to my cousin thru whom i got this job.. Almost everybody whom i informed, had a reaction of Ufff! than a Wow! Ha ha. neva mind. Coz reason's so vivid! Wel, wen i reported in my branch, ws feelin kind f nervous abt my career. Al that am equipped wid, z Agri busines knowldj n no sales specialisatn. Gotta see hw it wrks fr me..

Thursday, December 10, 2009

ರೈತನು

ಕಾಲ ಉರುಳಿಯೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕ,
ಜಾನಪದ-ಸರಳ ಜೀವನದ ದ್ಯೋತಕ;
ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೆಲುನಗುವು
ಕೃಷಿಕನ ಮನೆ-ಮನದೊಳಿನ್ನೂ ಜೀವಂತ.

ಜಾವದೊಳೆದ್ದು ಜೀವದಣಿಸಿ
ಹೊಂಗನಸ ಮುಂದೂಡಿ
ಕಾಯಕದಿ ದೈವ ಕಾಣುವ ಕಲೆ
ಇವನಿಗೆ ಕರಗತ..

ಉತ್ತು ಬಿತ್ತು ಜೀವ ತೇಯ್ದು,
ಫಸಲು ಬರಲು ನಗೆಯ ಹೊನಲು
ಮನೆಯ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಹರಿವುದೋ..

Wednesday, November 25, 2009

OOooh! My pyaare nails'r gone!!

This sunday I woke up wid high-held enthu that I'l learn to play keyboard frm now. It ws dilightin to think abt playin wat I'd adored since my childhood. Though I'd bought one, before an yr frm my desertation stypend, I couldn play it. Now I can put my keyboard to work. The first class started wid great hurry coz i ws late! But alas!! I couldn play it fast n my tutor suggested that i should'v my long nails cut, to play the chopsticks faster. I said to myself, a lot f times fr assurin myself that nothin's gonna happen, i'v to jst cut my nails. Or i'd to give up idea f learnin it quick. Aftr sunday's clas, all I'd to do ws practice chopsticks wid my neatly and tidely cut nails. Loosin my so-sweet grown nails ws not at al seemin a gud idea. Tutor'd told that I couldn evn'v flat-long grown ones also. Then i took a lot f last snaps f my pyaare nails n sat to cut them... :( N then an idea flashed.. Since my first clas demanded playin only wid my right hand, I let my left's nails stay... Only that soothed me aftr cuttin my right ones. I kno dat one mst b thinkin that its a silly idea to put a post abt my nails into blog. I ws once upon a time using contact lens and then switched back to spectacles jst coz my nails'd to b cut to put lenses on. I gues one can understand the depth f my luv to my nails wen i say this, right? Hmmmmm.. cant help anyways, my nails'r gone!! wel, I'd learn gradually to play chopsticks wid my long nails.. Wish me al th bst! thats al I need now... :)

Wednesday, November 4, 2009

ಏನೆನ್ನಲಿ?

ಮಂದ ಕವಿದ ಮುಸುಕಿನಡಿ,
ಮರಳಗುಂಟ
ನಡೆಯುವಾಗಬೀಸುತಿಹ ತಂಗಾಳಿಯ ಹದ
ಕಿರುಬೆರಳ ತುದಿಯ ತಾಕಿ
ಹಿಂದೆ ಹೋದ
ಅಲೆಗೆನಾ, ಕನವರಿಕೆಯೆನ್ನಲೋ , ನೀನೆನ್ನಲೋ?....

Friday, October 30, 2009

ಪಯಣ

ಶರಣು ಬರುವೆವು ಇಹಲೋಕಕೆ
ಆತ್ಮನಾ ಇರುವು ಮರೆತು
ಮನಬಂದಂತೆ ಬದುಕಿ
ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮದೇನೂ ಛಾಪಿರದಂತೆ;
ಎತ್ತ ನೋಡಿದರತ್ತ ಪಾಪ ರಾಚುವುದು
ಪುಣ್ಯವೆಲ್ಲೋ ಸಂದಿ-ಗೊಂದಿಯಲ್ಲಿಷ್ಟು-
ಕಂಡರದೇ ಹೆಚ್ಚು.

ಪಯಣ ಹೊರಡುತ ಪರಲೋಕಕೆ
ಬಾಯ್ಕಿತ್ತ ಹಲ್ಲಿಯಂತೆ
ಲೋಚಗುಟ್ಟುವೆವೋ ಅದೂ ಇಲ್ಲವೊ!
ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ದೇವರ ನೆನೆದು
ಕಡೆಯ ಬಾರಿ, "ಮುಕ್ತಿ, ದೇವಾ!!" ಎಂದರಚುವುದ ಮರೆಯೆವು.
ಹೇಳಿ ಹೊರಡುವ ಜಾತಿ
ಅಲ್ಲದಾ ಅಭಿಮಾನ ಸಾವು
ತಾ ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟ ಹೇಳಿ ತೀರದಾ ತೆರದಿ
ಹೊತೂಯ್ಯುತಿದ್ದರೂ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ
ಗುಟುಕರಿಸಲಾರದಾ ನೋವ
ಎಲ್ಲ ತೊರೆದು ಸೇರಿ ಆಗಸ ಶರಧಿ..

ಅದೇ..

ಆಕಾರವಿಲ್ಲದಾ ಸಾವು
ತಾ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ
ಸುತ್ತ ನೆರೆದಿಹ ಕಣ್ಣೀರ
ತುಳಿದು ತಾ ಮಾತ್ರ ಮುನ್ನಡೆದಿತ್ತು
ಜೀವ ಹೊತ್ತು..

...

ಬರಲಾರದೆಡೆ ಹೊರಟು ನಿಂತಿಹೆ ನೀನು
ಬೇಡೆನ್ನಲೆಮ್ಮಗೆ ತಾವಿಲ್ಲ
ಹೇಗೆ ಹಿಡಿವೆವು ತಡೆದು
ನೀ ಎಮಗೆ ತಿಳಿಸದೇ ಹೋದಾಗ?

Tuesday, October 13, 2009

Deep down in sad shore…

Darks r cool but breeze has no presence
Jazzy moods seem kicking groovy ness all around
N night seems itself gagged, everywhere, all around

Persons may stand away,
But that doesn’t mean it;
That their remembrances walk out
They stay. Stay forever to destroy all the rosiness
All the good that one has imagined, probably

The damaging rage of inferior mood acts on;
Screaming-in, about everything that passed by
And in the cacophony of thoughts
Is all the creativity diluted
Crying out louder & louder for help…

2 states

Chethan Bhagat strikes again!! its abt his 4th novel, 2states. Grabbed it immediately wen i saw it ws already released n i wasnt aware, n then i read it in one gulp.. A power to make India read is back with fully reloaded charm. Its his spcl quality that he knits up the situations so casual that it makes the reader easy to empathise. No wonder that youth r attracted towards the ease in selection of a desi topic n addin all the charm needed to be readable til the end. Even a super dumbo story like one nyt @ cal centr has wrkd coz f its catchyness in the style that its sequences are woven.

Well, lemme tell somethin abt the story line. Inspired by the author's own life,it talks to us abt the luv-lyf tumoil of an IIMA couple as they hail frm different states n'v big time setting out everything right fr their marriage. The same character has been brought again, krish of 5.someone's IIT. there is no too much twists lyk in 3mistakes f my lyf.,which makes it more-a-kinda-real.

Chethan Bhagat's try f making his novel speak to ppl rather than jst make them read, has worked out again.. One can see all the characters come alive frm the novel, once one dips into it.

(hey, its better to pick 2states aftr u'r done with his 5.someone... hmmm, but even if u'v not read the latter, its no hurdle)

So friends, enjoy novel n unveal the bhagat mania. :)

Friday, September 4, 2009

ಪ್ರೀತಿಯೊರತೆ ಮುಗಿವುದೆಂತು?

ಒಮ್ಮೆ ಸೋತ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದು
ಗೆಲುವ ರೂಪ ಧರಿಸಲೆಂದೆ
ಮಿಡಿವ ಹೃದಯ ತಡಕಿದಂದು
ಮನದಿ ಮತ್ತೆ ಮೂಡಿ ಬಾರದೆ?

ಬಂದ ಪ್ರೀತಿ ಚೆಲ್ಲಿ ಸವಿಯ
ಕಹಿಯನೆಲ್ಲ ಸರಿಸಿ ತೊಡೆದು
ರಂಗವಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆದೆಯ ಮರದಿ
ನಗುವಸಂತ ಚಿಗುರಲು

ಮಂಕು ಹಿಡಿದ ಮೋಡ ಕರಗಿ
ಮೆಲ್ಲ ಬರುವ ರವಿಯು ತಾನು
ಜ್ವಲಿಸಿ ಬೆಳಗಿ ನಭದಲೆಲ್ಲ
ಜಗಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಾರಿ ತೋರ್ವನು..

Wednesday, July 29, 2009

ಸ್ನೇಹ

ದಿಕ್ಕೊಂದೇ ಅದು ಗಮ್ಯವಾದರೂ ತಲುಪಲು ರಹದಾರಿ ನೂರಾರು
ದಶ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಸಾಲವು ಪಯಣಕೆ
ಮುಂದೆ ಚಲಿಸುತ್ತಲಿ ನೋಡಿ ಸವಿದು ಸರಿದಂತೆ ಕಾನನ
ಸ್ನೇಹಿತರು ಆಯಾಸಗಾಣದಂತೆ ತಂಪೆರೆಯಲು ಬಂದ ಗಂಧರ್ವ ಮಾನವರು
ಯಶದ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹದ ಪನ್ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿಹೊಸ ಓಜಸ್ಸನ್ನು ನಲ್ಮೆಯಿಂದ ನೀಡುವರು
ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಗತಿಯೂ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ನೇಹಿತರ ದೇಣಿಗೆ
ಅರ್ಪಿಸುವೆ ನಾ, ಅದಕವರಿಗೆನ್ನ
ಜತನದಿಂ ಮನದಿ ಮೊಗೆದ ಒಲುಮೆಯನ್ನು...

Monday, July 13, 2009

ಹಾರೈಕೆ

ಕರವಿಡಿದು ಪೊರೆವ ದೈವ,
ನೀ ಕರಮುಗಿದು ಕರೆದರೆ ಬಾರದಿರುವನೆ?
ಕೇಳಿದ ವರ ತಾನು ಕರುನಿಣಿಸದಿರುವನೆ?
ಯಶ ಸಿಗಲಿ ನನ್ನ ನಲ್ಮೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ..
ನಗುತಿರಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಭರವಸೆಯ ನಗೆ..

Sunday, July 12, 2009

ಮರೆವಿರದ ಮಾತು

ದಿನಗಳೆಷ್ಟು ಕಳೆದರೂ,
ಮನಗಳೆಷ್ಟು ಮುರಿದರೂ,
ಕಳೆದ ಕಾಲವಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ,
ಬರಿಯ ಮಾತು ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ,
ನೆನೆದ ಮನದ ದಾರಿ ಕೂಡ
ವಿಪ್ಲವಿಸದೆ ಸರಿ ಹೋಗದು.
ಇದುವೇ ನಿಜವು ಆದರೂನು,
ಭಾವ ಕುಸುಮ ಸೊರಗಿಯೂನು,
ಸಮಯದ ಕಳುವು ತಿಳಿದರೂನು,
ಮನವು ಬೆಳಕಗಾಣದು...

Tuesday, July 7, 2009

Wednesday, June 24, 2009

Gloomy look through

In the times that I needed u
U stood always there
filling confidence & encouraging me
Now the sands of time has slipped
There are just betrayed ways around
Everytime I look back
I could see u always there
Now that I peep into future
To see that thee carried away
Carried far awy by dunes of time
And never near for me to reach u again...

Friday, June 12, 2009

MBA ದಿನಗಳು

MBA ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಿಗೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೂ placement ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಚಿಂತೆ ಒಂದೆಡೆಯಾದ್ರೆ, college life ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಈಗಿರುವಷ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಸಮಯ ಹೋಗೋದೇ "THE END" ಅನ್ನಿಸಿ ಇರುಸು-ಮುರುಸು... ಭವಿಷ್ಯದೆಡೆಗಿನ ಕನಸು ಅಲ್ಪ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟರೂ, hard-core ಜೀವನವನ್ನಇದಿರುಗೊಳ್ಳಲು ಪಕ್ವಗೊಳ್ಳದ ಮನಸ್ಸು. ಅಂತೂ Golden phase ಮುಗಿದೇ ಹೋಗ್ತಿದೆ.. ಈಗಿನಷ್ಟು ಸಲಿಗೆ, ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದ್ರೂ, ಕಡೇಪಕ್ಷ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೂ contactಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ..

Thursday, June 11, 2009

ಹನಿ-ಧಾರೆ

ಕನಸ ಕಾಣುವ ಸಮಯ ಸುಳಿಯದೆ ಸನಿಹಕೆ,

ಯಾವ ನೆನಪೂ ಯಾರ ಮುಖವೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಮನದಿ ತಡಕಿದೆ...

ಸುರಿದ ಮೋಡ ಗುಡುಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶರಣು ಮೌನಕೆ,

ನೀಲಿ ಬಾನು ಬೆಳಕ ತಾನು ಬಾಹು ಚಾಚಿ ಕಾದಿದೆ...

Wednesday, May 20, 2009

ನನಸು

ಮನದ ಕನಸು ನನಸಾಗಲೆಂದು,
ಸುರಿಯುತಿದೆ ಬಾನು ಪನ್ನೀರಿನ ಹನಿಗಳಾಗಿ;
ಕಾರ್ಮೋಡ ಕರಗಿ ಬಾನು ತಿಳಿಯಾಗಲು ಜದತ್ವವು ಸೊರಗಿ;
ದೈವ ಪನ್ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿದೆ ಹರಸಲೆಂದು.
ಶ್ರದ್ಧೆ ತೋರೆಂದು ಗುಡುಗುತಿದೆ ಬಾನು,
ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಹೀಗೆ ಬೀಗುವೆಯೆಂದು ತೋರಿಸಿದೆ ಮಿಂಚು ತಾನು.
ಇದಕೆಲ್ಲ ಅರ್ಥವು ನಾನು ಗೆದ್ದಾಗಲೇ ಏನು?

Saturday, May 9, 2009

My memme.........
I love u. I love u the most. U'v been everything to me. My great memme, U can do wonders. U r an idol f patience n tolerance. Kno wat? Wat fears me most is, U can easily guess n read my mind. I can never see u sad. Wen i do mischieves, ur silence wil prove the greatest punishment. U'r my friend memme, to discuss my problems with, very dearly. I sometimes laugh, recalling the way u listen patiently, to my long speeches f even the utter useless thing done, everyday. U'v been my guide always, except fr my "careless mistakes". My memme, the ways u'v overcome problems in life have layed a strong inspiration to me.


I owe my life to u... Love u always.. :)

.

Friendship doesn't mean chattin, doesn't ever mean merry makin, jst fun or laughin. Its a loveable feeling that flows into r hearts n fills it wid joy, its a powerful belief, in friends, a strong savour subdue of which makes up a grand sayin in hearts, which makes us bound to retrace the declaration,
'You r mine'
"You! my friend"

... Had needed a few moments more...

V turned r faces way at the first meet
Gradually r intimacy then grew
Earlier, V were total strangers to each other
N now, V donno how fr'ship in r hearts did seat
V used to formally smile wen V met
N abt one another, V nevr bothered
N now, that a hearty smile has replaced a grin
N hiding matters to seem a sin
Wid pretty rememberances in r hearts kept,
A day V'l soon gather with no joy left
That V may fly to unknown worlds apart
V grin painfully, pretendin smile, bid farewel
V separe frm d gang, promisin get-togethers in future
While movin away,
Let the pearls f memory warmly b carried along.

ಸಾವು

ಸಾವು;
ಇದು ಏನೇನೂ ಅಲ್ಲ;
ಬರಿಯ ಭ್ರಮೆಯಷ್ಟೇ
ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಳಕು ಸರಿದು ಬಂದು ನಿಂತಾಗ
ಚೆಲ್ಲುವಳು ನಿಸರ್ಗದಬ್ಬೆಯು
ದೂರದಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟದಾ ಮಾಯೆಯ ನಮ್ಮಡಿಗಡಿಗೆ;
ತಾವರೆಯಾ ಎಸಲಿನಂಥಾ ಕಷ್ಟವನ್ನು.
ತುಂಬುಗಂಣ್ಗಳಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಡಿಸುವಳು
ಹೋದವರನೆಂದಾದರೂ ನೆನೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವಳು
ಮನದ ತಿಳಿಗೊಳ ಕದಡಿಸುವಳು
ನೆನಪುಗಳ ಮರುಕಳಿಸುವಳು
ಬಾಳಿನಾ ತುದಿಯ ದಾಟಿ ನಡೆದವರ
ಗುರುತನಾದರೂ ಕೊಂಚ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವಳು.

Friday, May 8, 2009

Time Heals......?

Time just doesn't heal
It wipes off memories too
Needn't be bad always;
Good ones to count on, too.
People held close to heart
May pull off string over time,
New friends flood in
Old ones run short of importance attached
Time just doesn't heal
It wipes off importance.
It syphons off memory
As though it did never exist
No matter good or bad
Or how much important it was to us
Time just doesnt heal wounds
it wipes off memories too....

ಕವನದ ಹುಟ್ಟು

ಒಲ್ಲೆನಿಸಿದಾಗ ಬರುವುದಲ್ಲ ಕವನ,
ಭಾವವಿರದೆ ಬರುವುದಲ್ಲ ಕವನ,
ಮನದಾಳದ ಭಾವನೆಗಳ ತಿಳಿಬೆಳಕು
ಬಳುಕುತ್ತ ವೈಯ್ಯಾರದಿ ಬರುತಿರಲು,
ಭಾವವಾ ಮೈದುಂಬಿಕೊಂಡು ಹಾಳೆಯೊಳು 
ಝಾರಿಯಂತೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ,
ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಿಲ್ಲದೆ
ಹರಿಯುವುದೇ ಕವನ.
ಅವ್ಯಕ್ತ ಮಾತೊಂದು ಮರೆಯದೆ ಕಾಡಿದಾಗ,
ಅದೇ ಚಿಂತನೆ ತುಂಬಿದ ಮನ ಮಿಡಿದಾಗ;
ಬೆಂಬಿಡದೆ ಕಾಡಿದ ಭಾವಗಳ ಕವನ,
ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡುವವು ಅದಕೆ ರಾಗಗಳ ಮನನ.
ತೊರೆ, ಝರಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ;
ನಿಂತು ದಣಿದರೂ ಕಾಯುತ್ತ ಕಡಲಲ್ಲಿ;
ಮಾನಸ ಕಡಲ ಮಂಥನವಾಗದೆ ಉಕ್ಕಲಾರವು ಕವನ.

Wednesday, May 6, 2009

Missing Column

I saw u everywhere Urmi! All around me. I saw u in the kitchen; I saw u in the dining hall, near the cupboard n near the fire. I felt cheer after being with u, wen i'd hurriedly come frm office to join u. U were the only one who had been with me fr such a long time. Miss ur mischief.

One fine day, u'd brought a large troop f friends and created a big fuss while i wasn't there. yet i kept quiet. Because i wanted to be with you, i wanted to have u with me and.... that i loved u Urmi...
But why did u leave me alone Urmi? Wasn't i kind to u? I never punished nor hurt u. Yet u left me Urmi.... U ran off with 'Your Boy' in the next street n u never returned back to me. Shadows engulfed u both, leaving just the memories behind..

Still i do wait fr u in a hope that u'd return n be with me in my home again.. Remember the way we were friends, u catched n killed many rodents after all. But after u're gone, i'm troubled by rats again Urmi! No shirt of mine is free from the 'Big Bite' of atleast a small ratty. Hence i miss u, MY DEAR CAT URMI.....! Get back to ur old master soon.