Monday, July 13, 2009

ಹಾರೈಕೆ

ಕರವಿಡಿದು ಪೊರೆವ ದೈವ,
ನೀ ಕರಮುಗಿದು ಕರೆದರೆ ಬಾರದಿರುವನೆ?
ಕೇಳಿದ ವರ ತಾನು ಕರುನಿಣಿಸದಿರುವನೆ?
ಯಶ ಸಿಗಲಿ ನನ್ನ ನಲ್ಮೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ..
ನಗುತಿರಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಭರವಸೆಯ ನಗೆ..

No comments: