Thursday, December 10, 2009

ರೈತನು

ಕಾಲ ಉರುಳಿಯೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕ,
ಜಾನಪದ-ಸರಳ ಜೀವನದ ದ್ಯೋತಕ;
ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೆಲುನಗುವು
ಕೃಷಿಕನ ಮನೆ-ಮನದೊಳಿನ್ನೂ ಜೀವಂತ.

ಜಾವದೊಳೆದ್ದು ಜೀವದಣಿಸಿ
ಹೊಂಗನಸ ಮುಂದೂಡಿ
ಕಾಯಕದಿ ದೈವ ಕಾಣುವ ಕಲೆ
ಇವನಿಗೆ ಕರಗತ..

ಉತ್ತು ಬಿತ್ತು ಜೀವ ತೇಯ್ದು,
ಫಸಲು ಬರಲು ನಗೆಯ ಹೊನಲು
ಮನೆಯ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಹರಿವುದೋ..

No comments: