Wednesday, December 29, 2010

ಹೋದವಳು ಮತ್ತೆ ಬಂದು..

ನನ್ನ ಗೆಳತಿ
ಪ್ರೀತಿಯೊಡತಿ
ಒಲುಮೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು
ಗೆದ್ದು ನಗಿಸಿ ತಾನೇ ಸೂಸಿ
ಹಾಲು ನಗೆಯ ಚೆಲ್ಲಿ
ಅದೇ ಬೆಳದಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಾನೇ
ಮರೆಯಾದ ಹುಡುಗಿ ಏಕೆ
ಹೀಗೆ ಆಗೀಗ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ
ಬಂದು ಕಾಡಿ ಇರುವನಿನ್ನು
ಮನಕೆ ಸಾರಿ ಇಣುಕಿ ಇಣುಕಿ
ನಡೆವೆಯಲ್ಲ ನೆನೆವಿನಲ್ಲಿ
ಚೂರು ಕೂಡ ಮಾಸದೆ..

No comments: