Thursday, April 18, 2013

ಮಾಯಾ ಛಾಯೆ

ಒಡಲಾಳದಲೊಂದು ಪಾತ್ರ 
ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೊಂದು ಪಾತ್ರ ;
ಬೀಳಲಾರದ ಜಾಗೆಯೊಳು ಮತ್ತೊಂದು ಪಾತ್ರ 
ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಮೇಲೇಳಲಿನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರ ;

ದಣಿವಾರಿಕೆಗೊಂದು, ಆರಿದಮೇಲಿನ್ನೊಂದು 
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಸುಮ್ಮಗಾದಾಗ ಕಮ್ಮಗಾದೊಂದು ಪಾತ್ರ ;
ಮುಖವಾಡದ ಜೀವನ ಬೆರೆಸಿದೆ 
ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದೊಳು ಬೆರಕೆಯ ಸತ್ವ 

ಪಾತ್ರ ಮಾಡದೆ ಬದುಕಿಲ್ಲ 
ನಾಟಕೀಯತೆ ಇಲ್ಲದ ನಿಜಾಂಶವಿಲ್ಲ ;
ಕಂಡವರಿಗೊಂದು ಬಾಳು,
ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರಿರಲಿ ಕೋಟಿ ಬೀಳು ;

ತೋರಗೊಡದೆ ಹೋದರಾಯಿತು 
ಸುಳ್ಳ ಸತ್ಯವೆಂ ಉಳಿಸಿ ಕಡೆದರಾಯಿತು 
ನಂಬಿದವರು ಪಾತ್ರವೆನ್ನರು- ನಿಜವ ತಿಳಿದವರು ಸತ್ಯವೆನ್ನರು
ಕಣ್ಣ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ಮುಚ್ಚಿ ಇದೇ ನಿಜವೆಂಬರು 
ಗಾರುಡಿಗರಾಟಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಬಲಿಯಾದಾರು !!!
Post a Comment